Echoscopie

In de zwangerschap kan er een echo gemaakt worden vanaf 10 weken om de uitgerekende datum vast te stellen. Wil je eerder een echo dan kan dat,maar deze echo wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor deze echo bedragen €20,00. De echo’s worden gemaakt door Simone Jongsma in de Hofstraat 18 te Aalten. Meer informatie kun je vinden bij: echopraktijkpuur.nl

Je kunt online een afspraak maken: Echopraktijkpuur.nl - Categorie: Medische echo - Afspraaktype: Termijnbepaling

Wanneer het medisch noodzakelijk is kunnen er meer echo’s gemaakt worden in de zwangerschap. Rond de 20 weken kan de 20-weken echo worden gemaakt, ook wel SEO, structureel echoscopisch onderzoek, genoemd. Bij deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij een ongeboren kind. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Ook wordt gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien:

 • Open ruggetje
 • Open schedel
 • Waterhoofd
 • Hartafwijkingen
 • Breuk of gat in het middenrif
 • Breuk of gat in de buikwand
 • Ontbreken of afwijken van de nieren
 • Ontbreken of afwijken van botten
 • Afwijkingen aan armen of benen.

Deze echo gaat op dezelfde manier als de andere echo's tijdens je zwangerschap. Het is een medische echo en geen pretecho. Het onderzoek duurt 30 minuten. Graag willen we je vragen niet meer dan 1 persoon en geen kinderen mee te nemen in verband met de duur van het onderzoek. De echo wordt gemaakt bij het echocentrum EVA.

De echoscopist zal je informeren indien bij het echoscopisch onderzoek bijzonderheden worden gezien of als er twijfels zijn over iets. Je krijgt dit direct na de echo te horen. Bij een afwijkende bevinding kom je in aanmerking voor verder onderzoek. De echoscopiste zal je een advies geven over het vervolgonderzoek en overleggen met je eigen verloskundige. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek. De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek.

Je wordt je voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen.
In een aantal gevallen zal blijken dat er niets aan de hand is. Indien er wel iets bijzonders wordt gezien, wordt met jullie besproken wat de vervolg stappen zullen zijn. Benadrukt wordt dat niet alle aandoeningen zichtbaar zijn. In geval van verwijzing blijven wij beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Hoe betrouwbaar is de 20-weken echo?
Hoe groot de kans is dat een aangeboren lichamelijke afwijking die het kind heeft ontdekt wordt, is afhankelijk van de afwijking. Bijvoorbeeld: de kans dat een open ruggetje ontdekt wordt, is ongeveer 90 op de 100. De kans dat een hartafwijking ontdekt wordt, is ongeveer 25 tot 50 op de 100, afhankelijk van de ernst van de afwijking.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen kunnen worden gezien. Voor- en nadelen van de 20-weken echo.

Voordelen

 • Bij sommige afwijkingen is het voor het kind beter als ze al voor de bevalling bekend zijn. De zorg voor het kind tijdens en na de bevalling kan dan al voorbereid worden. Bovendien kun je je voorbereiden op de komst van een kind met een aangeboren afwijking.
 • Bij een zeer klein aantal aangeboren afwijkingen is het mogelijk om het kind al in de baarmoeder te behandelen.
 • Indien bij het onderzoek ernstige afwijkingen worden vastgesteld, bestaat nog de mogelijkheid te overwegen de zwangerschap af te breken. Zwangerschapsafbreking is wettelijk toegestaan tot een zwangerschapsduur van 24 weken.

Nadelen

 • Met de 20-weken echo kunnen niet alle aangeboren afwijkingen worden gevonden. Sommige afwijkingen zijn te klein of te onduidelijk om te zien op een echo. Andere zijn pas zichtbaar na de geboorte. Bovendien kunnen na 20 weken zwangerschap ook nog aangeboren aandoeningen ontstaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor een waterhoofd.
 • Soms is het niet mogelijk de organen goed te bekijken, bijvoorbeeld door de ligging van de baby. Je moet dan terugkomen voor een tweede echo, in de hoop dat de baby dan wel goed ligt.
 • Soms is de betekenis van de afwijking die gezien wordt, niet meteen duidelijk. Hierdoor kan vervolgonderzoek nodig zijn. Dit kan veel onrust veroorzaken tijdens de zwangerschap.
 • In een enkel geval wordt er op de echo een afwijking gezien, terwijl na de geboorte blijkt dat je kind die afwijking toch niet heeft.

De 20-weken echo is een vorm van prenatale screening en deelname aan dit onderzoek is niet verplicht! Maak een bewuste keuze!

Kosten
De 20-weken echo's gemaakt via verwijzing van de verloskundige of gynaecoloog worden volledig vergoed door de zorgverzekeraars. Houdt rekening met het eigen risico dat je hebt afgesproken met je zorgverzekeraar.